Utställningar

Utställningar
På Astrid Lindgrens Näs kan du alltid se utställningen ”Hela världens Astrid Lindgren” som handlar om hennes liv och gärning. Varje år producerar vi tillfälliga utställningar som berör olika perspektiv på Astrid Lindgrens liv och författarskap. De kan anknyta till teman som återfinns i hennes böcker eller frågor som viktiga i hennes liv såsom barns rättigheter, miljöfrågor och jämställdhet.